Crematie Process

Bezoek onze Unrshop, Klik Hier!

Het crematie proces is voor veel mensen iets dat niet altijd goed duidelijk is. Dit kan te maken hebben met een aantal verschillende factoren en is op zich natuurlijk heel begrijpelijk. Zo weten veel mensen niet dat er tijdens het crematie proces allereerst een controle plaatsvindt. Hierbij wordt goed gekeken naar de verschillende gegevens, zodat het goed duidelijk is wie er gecremeerd wordt. Dit klinkt misschien triviaal, maar het is van groot belang om het overgebleven as op de juiste manier te kunnen verwerken. Daarnaast zal het crematie proces tijd reserveren om de kist vrij te maken van kunststof en metaal. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de crematie op de juiste manier plaats zal vinden. Vervolgens zal de kist in de oven worden geplaatst om over te gaan tot de crematie. Tenslotte worden de metalen nog een keer verwijderd uit de as wanneer deze in de aspan liggen. Het crematie proces kent aan het eind een plaatsing van het as in een speciale bus, zodat deze later desgewenst in een sierurn kan worden geplaatst.

Controle tijdens het crematie proces

Aan het begin van het crematie proces vindt er dus een goede controle plaats. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar een aantal verschillende problemen. Het gaat hierbij om het Verlof tot Verbranding, dat door de Burgelijke Stand van de gemeente wordt afgegeven. Verder is het bij het crematie proces natuurlijk van belang dat het juiste registratienummer gecontroleerd wordt. Op die manier is het in ieder geval duidelijk wie er gecremeerd zal worden, zodat het as uiteindelijk ook bij de juiste persoon af te geven. Om er zeker van te zijn dat het ook later nog duidelijk is wie er gecremeerd is wordt er tijdens het crematie proces over het algemeen gebruik gemaakt van een identiteitsteentje. Dit is een steentje dat de temperatuur van de oven kan weerstaan, waardoor het intact zal blijven. Zo valt er na afloop goed te zien wie er gecremeerd is en kan daar geen verwarring over ontstaan. Het steentje dat tijdens het crematie proces is gebruikt wordt uiteindelijk bij de as gedaan, zodat het voor de nabestaanden ook duidelijk is dat het inderdaad gaat om hun dierbaren. Er wordt op die manier in ieder geval een hoop verwarring voorkomen, waardoor het proces beter zal verlopen.

Kist vrijmaken van kunststof en metaal

De tweede stad binnen het crematie proces is het vrijmaken van de kist van bijvoorbeeld kunststof en metalen. Over het algemeen gaat het hierbij om de handvatten die eraan zitten. Deze zijn vaak van deze materialen gemaakt, maar kunnen er voor zorgen dat het proces niet op een optimale manier plaats zal vinden. Het is voor het crematie proces dan ook beter om deze materialen zoveel mogelijk te verwijderen. Wanneer dit is gebeurd zal de kist in de oven worden geplaatst. Het is hierbij van belang om te weten dat er altijd maar een kist tegelijk in de oven zal worden geplaatst, zodat het goed duidelijk is van wie de as uiteindelijk is. Het crematie proces kan vervolgens op twee verschillende manieren voort worden gezet. Zo wordt er zowel van een ‘koude start’ als een ‘warme start’ gebruik gemaakt. In het eerste geval zal de temperatuur van de oven ongeveer 400 graden Celsius zijn, terwijl dit bij een warme start wel 750 graden Celsius kan zijn. In de beide gevallen duur de crematie ongeveer een uur. Het crematie proces neemt daarmee meer tijd in beslag dan de meeste mensen op voorhand over het algemeen denken.

Metaal verwijderen uit as

De volgende stap in het crematie proces is het schoonmaken van de as. Dit is een meer figuurlijke benaming voor de activiteiten, aangezien het as in een aspan wordt verzameld. Door het vervolgens af te laten koelen is het mogelijk om overgebleven stukken metaal uit het as te verwijderen en op die manier een schoon eindresultaat te krijgen. Bij het crematie proces worden de handvaten van de kist natuurlijk verwijderd, maar over het algemeen hebben mensen ook wat metalen in zich. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat er sprake is van een pen in het lichaam, die pas na afloop verwijderd kan worden. Tijdens het crematie proces zullen deze metalen delen natuurlijk smelten. Het is om die reden dan ook nog niet mogelijk om deze te verwijderen zolang de oven heet is. Door ervoor te kiezen het as eerst af te laten koelen wordt dit echter wel mogelijk. Zo kan men er aan het eind van het crematie proces voor zorgen dat de verschillende metalen delen worden verwijderd. Het mooie hiervan is namelijk dat de gestolde metalen bij elkaar komen en als kleine deeltjes kunnen worden verwijderd uit het as. Zo blijft er een schoon resultaat over, die men vervolgens op de juiste manier kan verwerken.

As in een bus

De laatste stap in het crematie proces is het plaatsen van het as in een asbus. Dit werkt het best met het schone eindresultaat, zoals dat bereikt wordt in de stap die hiervoor beschreven staat. Door het as fijn te malen en in een soort centrifuge te stoppen is het tevens mogelijk om overblijfselen van het bottengestel apart te nemen. Op die manier kan men er tijdens het crematie proces voor zorgen dat echt alleen het as overblijft en dat men dat vervolgens in een bus kan plaatsen. In totaal zal het as ongeveer 2 tot 3 kilo wegen, waarmee het ook zwaarder is dan veel mensen denken. Het as wordt aan het eind van het crematie proces in een speciale bus geplaatst, zodat u er vervolgens mee verder kunt. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om het as in een sierurn te laten plaatsen. Er zijn talloze verschillende ontwerpen beschikbaar en het zorgt er natuurlijk voor dat u een mooie en tastbare herinnering over zal houden aan uw dierbare die helaas is komen te overlijden. Aan de andere kant kunt u er aan het eind van het crematie proces ook voor kiezen om het as uit te strooien.